کوشش خبرنگاران ایبنا ستودنی است

به گزارش وبلاگ هم نفس ، در آستانه 17 مرداد ماه روز خبرنگار، همایون امیر زاده، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از خبرنگاران تنها خبرگزاری تخصصی حوزه کتاب بازدید کرد.

کوشش خبرنگاران ایبنا ستودنی است

ایوب دهقانکار، مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، در این بازدید امیر زاده را همراهی کرد.

امیر زاده، ضمن تبریک 17 مرداد ماه و گرامی داشت یاد شهید صارمی، درباره عملکرد رسانه در پوشش و انعکاس اخبار مرتبط با کرونا، اعلام کرد: به نظر می رسد، شرایط بحران کرونا در حال تبدیل شدن به شرایط است؛ مشابه شرایطی که در هشت سال دفاع مقدس، تجربه کردیم؛ بنابراین با توجه به اینکه زندگی بلند مدت در بحران امکان پذیر نیست، همه بخش های جامعه از جمله حکومت و رسانه باید خود را با این شرایط، وفق دهند و از همه ظرفیت های خود برای ادامه فعالیت استفاده نمایند.

وی با طرح این پرسش که رسانه در شرایط جدید، چه نقشی دارد؟ اضافه نمود: یک بخش به نگاه حکمران ها به رسانه مربوط می گردد که چگونه باید باشد؟ نمی توانیم نمره قابل قبولی به نوع تصمیم گیری حکمران ها درباره رسانه بدهیم. اگر علاقه مندیم رسانه های بیگانه، مرجع خبری مردم نباشند، باید کانال های اطلاع رسانی رسانه که مهم ترین مولفه مرجعیت بخشی است را هموار کنیم و مسدود نکنیم.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این مطلب که رسانه را امین و معتمد خود مان بدانیم، اضافه نمود: رسانه با همه مسائل و تنگنا ها درباره موضوع شیوع کرونا، رسالت خود در روشنگری را انجام و با وجود همه محدودیت ها، معدل خوبی از خود به ثبت رساند و به نظر می رسد، اگر ملزومات بیشتری در اختیار داشتند، می توانستند عملکرد بهتری از خود به جا بگذارند.

امیر زاده با اشاره به 30 سال تجربه فرهنگی و رسانه ای خود گفت: رسانه های خارج از کشور، هیچ گاه با صداقت درباره رویداد های ایران به انتشار خبر اقدام ننموده اند و به نظر می رسد در خوش بینانه ترین رویکرد، رویداد را به درستی اما با سو گیری و جهت گیری منتشر نموده اند. دلیل اصلی این رویکرد بی مهری نسبت به رسانه های داخلی است، به عبارت دیگر وقتی خبر و سیاستی به موقع در اختیار رسانه داخلی قرار نگرفت، طبیعتا رسانه بیرونی به موضوع، سمت و سو می دهد و برای خود مرجعیت ایجاد می نماید و البته مرجعیت رسانه داخلی را در نگاه مردم به شدت متاثر می نماید.

مرجعیت بخشی به رسانه های داخلی مانع از مراجعه به رسانه های خارجی می گردد

وی ادامه داد: مخاطبان امروز با توجه به ظهور فناوری های نوین و افزایش دسترسی ها و همچنین مقوله شهروند خبرنگار می تواند به مجموعه وسیعی از اطلاعات درست و یا نادرست، دسترسی پیدا نمایند؛ بنابراین یکی از اهداف مرجعیت بخشی به رسانه داخلی و همچنین شناخت نقاط ضعف به عنوان عامل توجه مردم به رسانه های خارجی است.

امیر زاده اطلاع رسانی رسانه های داخلی درباره شیوع ویروس کرونا را مطلوب اما نا کافی دانست و گفت: باید اطمینان داشته باشیم که رسانه ها توانمندی انعکاس اخبار را دارند؛ علاوه براین کوشش رسانه ای در این بحران نشان داد، باید برای ارتقاء سواد رسانه ای حوزه سلامت، بسیار کوشش کنیم چراکه بعد از شیوع ویروس کرونا با موج انتشار محتوا های مختلف از انواع رسانه ها روبرو شدیم و باید پرسید مردم در این اعوجاج خبری چه باید بنمایند؟ بنابراین در حوزه ارتقاء سواد رسانه ای احتیاجمند بازنگری هستیم چراکه اگر در این عرصه، دست به قلمان متخصص داشتیم می توانستیم نظام ارجاع به واقعیت های نظام سلامت را افزایش دهیم. همه رسانه ها باید در این زمینه فعالیت خود را تقویت نمایند و رسانه ای مانند خبرگزاری کتاب نیز باید به این مقوله با ایجاد یک بخش مستقل، توجه داشته باشند بنابراین رسانه ها نمی توانند به شرایط جدید ناشی از شیوع ویروس کرونا بی تفاوت باشند.

اگر رسانه ها به هراس دامن بزنند از رسالت خود دور شده اند

رئیس مرکز روابط و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره مطالبات رسانه در دوره شیوع ویروس کرونا، اعلام کرد: به نظر می رسد رسانه در شرایط جدید نباید دنبال این باشد تا با پرداختن به محتوا های هراسناک میزان بازدید مخاطبانش را افزایش دهد چراکه احساس نا امنی از خود ناامنی بدتر است و اگر رسانه به این هراس ها، دامن بزند از رسالت امانت داری دور شده است.

امیر زاده با اشاره به تاثیر پذیری کسب و کار های فرهنگی از شیوع ویروس کرونا اعلام کرد: بعد از اعلام ثبت نام صاحبان کسب و کار های فرهنگی برای دریافت تسهیلات کرونایی، تا دیروز، نزدیک به 13 هزار پرونده برای دریافت تسهیلات ثبت شده اند که از شرایط نحیف حوزه فرهنگ جکایت دارد البته این حوزه در شرایط عادی، نیز دچار آسیب است.

ثبت 36 هزار پرونده برای دریافت تسهیلات کرونایی

وی درباره جزئیات تسهیلات ثبت پرونده بنگاه های فرهنگی آسیب دیده از کرونا اعلام کرد: نزدیک به 36 هزار نفر در 13 هزار بنگاه آسیب دیده از کرونا فعالیت می نمایند و نزدیک به 500 میلیارد تومان درخواست تسهیلات نموده اند. از این 500 میلیارد تومان 35 میلیارد تومان هنوز پرداخت نشده است. در این شرایط رسانه مردمی، باید مطالبات را در کانال درستی مدیریت کند از جمله پرداختن به آثار مخرب تحریم ها که هر روز در حال سخت تر شدن است. رسانه امین، رسانه ای است که در شرایط فعلی بتواند تاب آوری و پایداری ملی را تقویت کند در غیر این صورت باید به امانت داری و مردمی بودن آن تردید کرد.

کوشش وبلاگ هم نفس ایبنا ستودنی است

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این مطلب که حامل سلام و تبریک وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون امور فرهنگی است، درباره شرایط ایبنا به عنوان رسانه تخصصی حوزه کتاب، اعلام کرد: کوشش وبلاگ هم نفس در مجموعه ایبنا، ملموس و ستودنی است علاوه براین خبرگزاری کتاب، راه های رسیدن به رسانه استاندارد حوزه کتاب را به خوبی طی نموده است. با توجه به تغییرات بنیادین در ایبنا، اطمینان می دهم سرعت حرکت این رسانه افزایش پیدا کند بدون استثنا صندلی ایبنا در حوزه فرهنگ، بیش از گذشته تقویت خواهد شد. بسیاری از مخاطبان از محتوا های ایبنا بهره برداری می نمایند.

امیر زاده با اشاره به تاثیر سو گیری در فراوری و انتشار محوای خبری، گفت: وبلاگ هم نفس باید مراقب سو گیری های که موجب سو ء تفاهم می گردد، باشند. طبیعتا نمی توان گفت یک قرائت در ایبنا وجود دارد و کسی حق ندارد متفاوت فکر کند؛ اگر جهت های ارائه تفکر های مختلف را متوقف کنیم، خودمان به حاشیه خواهیم رفت. موفقیت رسانه با اثبات بی طرفی اش محقق می گردد. اگر در فضایی فرهنگی که سو گیری های مختلف وجود دارد مراقب باشیم، اعتماد سازی ایجاد خواهد شد.

وی اضافه نمود: در یک پیکره واحد به عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کنیم و به یاری یکدیگر از جمله در تبیین 9 برنامه کلان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی احتیاج داریم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارائه این 9 برنامه کلان از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفته است. پیشنهاد می کنم درباره محور های برنامه های وزیر، فضای کسب و کار، دسترسی فرهنگی و شفافیت پرونده هایی برای آنالیز و تبیین و حتی انتقاد در ایبنا ایجاد گردد.

در انتها این آیین با اهدا لوح از سوی مدیر عامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران از همایون امیر زاده تجلیل شد.

آزاده نظر بلند، معاون کتاب و فرهنگ، حسین علی سالاری، معاون اداری و اقتصادی، حسین صفری، معاون اقتصاد و فرهنگ و رجبعلی سالاریان، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل این موسسه تازه تاسیس معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند.

منبع: ایبنا - خبرگزاری کتاب ایران

به "کوشش خبرنگاران ایبنا ستودنی است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کوشش خبرنگاران ایبنا ستودنی است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید